parallax background

לימודי הפוליגרף

ההכשרה המבוצעת באקדמיה לפוליגרף מסמיכה את בוגרי הקורס להיות "בודקי פוליגרף מוסמכים". בסיום הקורס יקבלו הבוגרים תעודת בודק פוליגרף מוסמך.

מטרות הלימודים

הקניית כלים, ידע עיוני ומעשי (פרקטיקום) , על מנת להפוך לבודקי פוליגרף מוסמכים. בוגרי הקורס בישראל יוכלו להגיש מועמדות להתקבל לאיגוד בודקי הפוליגרף בישראל, תוכנית ההכשרה שיעברו הינה מוכרת כבסיס להתקבל כחברי איגוד בכפוף לדרישות נוספות, למבחני קבלה וכד', על פי הנדרש והמופיע בכתובים בתקנות איגוד בודקי הפוליגרף בישראל.

 

parallax background

מיקום

לימודי האקדמיה לפוליגרף מתקיימים במתקן באזור המרכז. קיימת אפשרות ללימודים בדרום (מותנה בכמות נרשמים). כמו כן מתקיימים לימודים ברחבי העולם בהתאם לדרישה ספציפית.

parallax background

קהל היעד

בוגרי תואר ראשון במדעי החברה, או מדעי ההתנהגות, המעוניינים לעסוק בפוליגרף במסגרת פרטית, ציבורית או אחרת. חוקרים ובעלי משרד חקירות, פורשי מערכת הביטחון על זרועותיה המגוונות.

parallax background

תנאי קבלה

מקצוע בודק הפוליגרף הינו מקצוע יחודי מאוד, בעל השפעה דרסטית בקביעת עתיד או מצב של אנשים, על כן הוא דורש מאפיינים יחודיים עד מאוד. רמת מוסר גבוהה מאוד, השכלה גבוהה ועדיפות לבעלי ניסיון בתחום החקירות / חוק ומשפט. על מנת להבטיח תנאים יחודיים אלו, יש לבדוק התאמה לתפקיד ולמקצוע. בהתאם לכך, להלן תנאי הקבלה ללימודים. גיל 24 ומעלה, בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר אשר ממוצע ציוני התואר לא נמוך מ 70, בעלי רמת מוסר גבוהה, ללא עבר פלילי משמעותי, ללא עבר ביטחוני. (יבחן במהלך שלבי המיון).

parallax background

מתכונת הקורס / משך הלימודים

קורס הפוליגרף יועבר בשתי מתכונות אפשריות (בכל מקרה יכלול כ- 420 שעות לימוד) :
• קורס אינטנסיבי של בין 12 ל 15 שבועות ברציפות , בין 28 ל-23 שעות שבועיות – על 5 ימים בשבוע ובין 6 ל 7 שעות יומיות בהתאמה.
• קורס שימשך 30 שבועות , עם 15 שעות שבועיות (3 מפגשים של 5 שעות) ,מיועד בעיקר לאנשים עובדים .

parallax background

תנאי תשלום

שכר הלימוד ישולם במלואו עד מועד פתיחת הלימודים. החזר של שכר הלימוד במקרה של ביטול ההרשמה יתבצע כר"מ:
• במהלך 14 הימים שלאחר ההרשמה יכול הסטודנט להודיע בכתב על ביטול ההרשמה, לאחר ההודעה יוחזר כספו במלואו.
• ביטול הרשמה לאחר יותר משבועיים ימים ועד חודש לפני תחילת הלימודים – יוחזר שכר הלימוד ששולם בניכוי 15%.
• הדחה או נשירה מהקורס מחודש לפני פתיחתו ועד חודש לאחר פתיחת הקורס – יוחזרו 50% משכר הלימוד.
בכל מקרה אחר לא יוחזרו דמי שכר הלימוד.

שינוי גודל גופנים